uppdrag

Finnmaster Husky

Bakgrund
I över 25 år har Finnmaster tillverkat glasfiberbåtar men under hösten 2015 var det dags för en historisk lansering av en helt ny aluminiumserie. Men hur skulle man kunna slå sig in på den del av båtmarknaden där få starka aktörer redan delade på stora marknadsandelar? Och framför allt, hur skulle man kunna etablera sig som en seriös aktör på en helt ny del av båtmarknaden?

Vi hade tidigare skapat en helt ny visuellt identitet, hemsida och kommunikationsplattform för Finnmaster glasfiberserie. Med det som grund fick även uppdraget att ta fram en lanseringskampanj för den nya aluminiumserien. Allt från namn på den nya serien, kommunikationsplan och en varumärkesstrategi till hemsida, återförsäljarmaterial, annonser, filmer och pressreleaser producerades.

Projektet innefattade
Interna strategier, Interna presentationer av produkter, koncept, hemsida, återförsäljarmaterial, banners, annonsmaterial, visuell identitet, produktpresentation i filmformat, varumärkespresentation i filmformat, fotografering av image-bilder, produktbroschyr.

Resultat
Lanseringskampanjen sjösattes i september 2015 och fick direkt bra genomslagskraft på den nordiska marknaden. Under det årliga återförsäljarkonventet i Tanum ansågs lanseringen av Finnmaster Husky vara den bästa lanseringen av en båtmodell i norden på många år. Resultatet blev en fulltecknad orderlista under 2016 vilket ledde till diskussioner om att bygga ut fabriken i finska Kokkola för att kunna möta efterfrågan de kommande åren.

 

Teknikföretagen

Porsche

Strabag / Jernhusen